Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.profiks.pl

Szanowny Użytkowniku!

W trosce o Państwa prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy Politykę prywatności, w której przedstawiamy zasady postępowania z danymi osobowymi.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych.

1. Administratorem danych osobowych jest PROFIKS Kamila Miciak z siedzibą Klwatka Królewska 2, 26-634 Gózd NIP 9482537908, REGON 147117679, telefon 510-304-200, email: biuro@profiks.pl

2. Inspektora ochrony danych osobowych jest Kamila Miciak, Klwatka Królewska 2, 26-634 Gózd, biuro@profiks.pl

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapytania przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji formularza tzn. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, obsługi zlecenia oraz jego realizacji. Kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się drogą telefoniczną lub poprzez e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora – komunikacji z Użytkownikami

4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, adres.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: księgowości, dostawcom towaru.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych.

7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich niepodanie uniemożliwi Państwu przesłanie do nas zapytania, wykonanie dla Państwa wyceny oraz znacząco utrudni realizację zlecenia.

11. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

12. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: biuro@profiks.pl