Pustak łupany biały/grafit wersja wąska + stal model …………………….