Baza wiedzy

Wybierając ogrodzenie betonowe, tak jak w przypadku każdego innego wyrobu, na początku należy poznać jego specyfikę.

Naturalną cechą wyrobów wytwarzanych z betonu jest niepowtarzalny wygląd każdego elementu. Podczas cyklu produkcyjnego elementów betonowych nieodłącznym elementem są wymienione niżej czynniki.

powierzchniowe pustki, pory i wżery rozłożone w sposób nieregularny – powstają w wyniku procesów chemicznych zachodzących podczas wiązania betonu oraz uwalniania się pęcherzyków powietrza podczas wibrowania

różnice w odcieniach poszczególnych elementów – wynikają z indywidualnych właściwości składowych stosowanych do produkcji surowców naturalnych (piach, cement)

nierównomierne krawędzie  – tzw. wypływki betonu powstałe na krawędziach płyt i słupków

rysy skurczowe/włoskowate mikropęknięcia– powstają podczas dojrzewania betonu

– naloty w postaci wykwitów wapiennych – charakterystyczne dla betonu stosowanego w warunkach zewnętrznych. Ich powstawanie na powierzchniach płyt i słupków jest wynikiem procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Zanikają z czasem na skutek m.in. opadów atmosferycznych.

– mechaniczne uszkodzenia (nieznaczne) – otarcia, rysy, odpryski powstałe podczas produkcji, załadunku, transportu i rozładunku

– wgłębienia na tylnej stronie płyt – spowodowane zatrzymaniem pęcherzy powietrza podczas wyrzucania płyt z form na blaty

– widoczny piasek/pył na tylnej stronie płyt – stanowi pozostałość produkcyjną i zostaje wymyty przez opady atmosferyczne. Stosowany do posypywania powierzchni w celu ograniczenia przyklejania betonu do blatów produkcyjnych oraz niwelacji wcześniej wspomnianych wgłębień

– nieznacznie widoczne elementy zbrojeniowe – płyty betonowe posiadają różną grubość, w miejscach najcieńszych może być nieznacznie widoczne zbrojenie metalowe

różnice w wymiarach i prostoliniowości – elementy są wykonywane ręcznie dlatego mogą nieznacznie odbiegać parametrami od rzeczywistych wymiarów. Jest to wynikiem procesów technologicznych.

Wymienione cechy nie mają wpływu na właściwości, jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.