Pustak łupany żółty wersja szeroka + stal ………………….