Pustak łupany biały wersja wąska + stal model ……………….